BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 7

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2472/1, parc. č. 2548/3, parc. č. 2557, parc. č. 2575 parc. č. 3317, parc. č. 3438, parc. č. 3440, parc. č. 3459/20, pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.