BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Klobučníckej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto spoločnosti Bratislavská organizácia cestovného ruchu, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.