BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 24

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21821/1 spoločnosti VERO, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.