BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 17

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične o výmere 309,40m2, nachádzajúcej sa na Batkovej ul.č.2, v k.ú. Dúbravka, pre nájomcu CVČ Klokan, so sídlom v Bratislave na dobu určitú od 01.10.2012 do 30.06.2013, 5x týždenne, v pondelok a stredu od 15,00 hod. do 18,00 hod., v utorok od 16.00 hod. do 20.00 hod., vo štvrtok od 16.00 hod. do 18.00 hod. a v piatok od 16,00 hod. do 19,00hod. 3


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.