BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 10

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hl.mesta SR Bratislavy č. 161/2007 zo dňa 04.07.2007 pre Telovýchovnú jednotu Polygraf Venglošova futbalova akadémia, so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka parc. č. 663/2 a 663/3 pre spol. DAMP, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.