BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 37

Návrh na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Nivy, prislúchajúcich k bytom a nebytovým priestorom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, od spoločnosti JURKI-HAYTON, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.