BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 27

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o nebytové priestory, nachádzajúce sa na prízemí objektu na Panenskej ulici, orientačné číslo 11 v Bratislave, na pozemku registra „C“ parc. č. 3199, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre nájomcu Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.