BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 24

Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM SK, a.s. za nehnuteľnosť na Sedlárskej ul. 2 vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.