BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 14

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13590/34 a novovytvoreného pozemku parc. č. 13590/37, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave a Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, dielu 2 z pozemku parc. č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, dielu 3 z pozemku parc. č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, parc. č. 13590/45, parc. č. 13590/46, parc. č. 13590/74 a novovytvoreného pozemku parc. č. 17090/49, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.