BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. i

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov,


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.