BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 73

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 97,37 m2 v stavbe súpis. č. 361 na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.