BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 52

Návrh na uzatvorenie Dohody podielových spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 849, s Andrejom Miklíkom, Luciou Miklikovou a Hanou Miklíkovou, ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.