BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 34

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 17029/49 až 58, spoločnosti SPP CNG s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.