BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 20

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1956/5, Ing. Sergejovi Malakjanovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.