BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na schválenie prenájmu časti územia mestských hradieb pozdĺž Staromestskej ulice v Bratislave na pozemku parc. č. 431, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu „Obnova Baxovej veže“, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál prerokovaný 3.7.2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.