BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 46

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 691/4 za parc. č. 807 s Milanom Kovašichom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál prerokovaný 3.7.2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.