BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 31

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 414,24 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť Galek, s.r.o. ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.