BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 104

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1413/2014 zo dňa 30.01.2014, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov registra„C“ KN parc. č. 1511/3, 1511/31, 1511/32, 1511/33, 1511/34, 1511/35, 1511/36, 1511/39, 1511/152 a 1511/155 v prospech mestskej časti Bratislava-Rača - materiál prerokovaný 3.7.2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.