Bod č. i

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 26, Slávičie údolie 28, Dohnányho 20, Líščie Nivy 6, Sklenárova 22, Korytnická 3, Račianska 63, Račianska 65, Wolkrova 9, Pečnianska 31, Pečnianska 11, Vigľašská 7, Znievska 44, Bzovícka 16, Topolčianska 20, Belinského 6, vlastníkom bytov a nebytových priestorov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.