Bod č. c

Informácia o zrealizovaných a nezrealizovaných predajoch schválených v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.