Bod č. 7

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 286/5, spoločnosti ECOHOUSE, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.