Bod č. 58

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 663/2009 zo dňa 05.03.2009, č. 498/2012 zo dňa 01.03.2012, č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 2012, č. 627/2012 zo dňa 31.05.2012 a č. 809/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.