Bod č. 57

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Nábr. arm. gen. L. Svobodu 42, Trnavská cesta 60, Páričkova 3, Majerníkova 34A, Hany Meličkovej - garáže, Hlaváčikova 35, Pribišova – garáže, stav.obj.438 – garáže, Veternicová – garáže, Púpavova 30/A - garáže, Tranovského – garaže obj. D, Tranovského – garaže obj. C, Tranovského – garaže obj. A, Hanulova garáž – obj. A, Hanulova garáž – obj. B, Hanulova garáž – obj. C, Hanulova garáž – obj. F, Hanulova garáž – obj. E, Hanulova garáž – obj. D vlastníkom garáží a nebytových priestorov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.