Bod č. 48

Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 995 a parc. č. 994/5, spoločnosti Pasmanta, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.