Bod č. 42

Návrh na stanovenie výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného pozemku pod budovou Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR, na Kudlákovej ulici č. 4 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 a priľahlého pozemku parc. č. 2246


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.