Bod č. 41

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností, pozemkov a časti stavby na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.