Bod č. 39

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.