Bod č. 37

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 712/2012 zo dňa 27. – 28. 6. 2012


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.