BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 7

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností - pozemkov parc. č. 19713/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1 v k.ú. Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite "Železná studnička - Rotunda" v území Hornej Mlynskej doliny


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.