BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 15

Návrh na schválenie prenájmu časti územia mestských hradieb pozdĺž Staromestskej ulice v Bratislave na pozemku parc. č. 431, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu "Obnova Baxovej veže", ako prípad hodný osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.