BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. e

Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží realizovaných hlavným mestom SR Bratislavou, Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2010


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.