Bod č. 46

Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 5. 2007, č. 197/2007 zo dňa 4. 7. 2007, č. 300/2007 zo dňa 13. 12. 2007, č. 857/2009 zo dňa 17. 12. 2009, č. 880/2010 zo dňa 28. 1. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.