Bod č. 39

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16250/163 - 181, spoločnosti TERRAIMMOBILIEN s.r.o., so sídlom v Bratislave - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstvo.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.