Bod č. 38

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, spoločnosti G.A.M. STAV s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.