Bod č. 37

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1, parc. č. 21387/2 a parc. č. 21383/6, Slovenskej republike - Slovenskému národnému divadlu v Bratislave - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstvo.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.