Bod č. 36

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov parc. č. 21451/1, parc. č. 21480/1, parc. č. 21502/1 a parc. č. 21502/2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti IPP Services, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.