Bod č. 33

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 926/2010 zo dňa 25. 3. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.