Bod č. 30

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 698/2009 zo dňa 30. 4. 2009


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.