Bod č. 27

Návrh na prerokovanie možnosti zúčastnenia sa hlavného mesta SR Bratislavy na osobitnom ponukovom konaní vyhlásenom Slovenskou republikou - Ministerstvom obrany SR na prevod nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.