Bod č. 25

Návrh na použitie prostriedkov peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.