Bod č. 21

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Vajnory, ŠPRINCLOV MAJER, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.