Bod č. 19

Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, ŠPRINCLOV MAJER, parc. č. 2070/18, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.