Bod č. 16

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 10 a parc. č. 11/1, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.