Bod č. 11

Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4723/18, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.