BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 3428 a stavby súp. č. 876, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.