BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 18

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/38, parc. č. 15294/25, parc. č. 15568/4, parc. č. 15294/169 a parc. č. 15294/170, spoločnosti LANOVA, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.