BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 13

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, pozemkov parc. č. 14417, parc. č. 14418, parc. č. 14419 a stavby súp. č. 3849 a súp. č. 3851, Materská škola, Kovorobotnícka 29, 31, Bratislava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.