BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 33

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3537/5, parc. č. 3538/1 a parc. č. 3538/2, spoločnosti EDEN, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.