BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 32

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4469/24, parc. č. 4469/25, parc. č. 4469/26 a parc. č. 4468/3, spoločnosti GEON, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.