BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 13

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1428/1, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.